Sức mạnh số
Thứ Tư, 20/03/2013 - 16:20


Thông tin trên được đưa ra tại buổi giao ban tình hình thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn*Hà Nội ngày 19/3. Trong Công văn số 27 ngày 18/3/2013, Sở đã đề nghị cắt 41 số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm và*yêu cầu*các doanh nghiệp viễn thông ngưng cung cấp dịch vụ cho*các số điện thoại này cũng như báo cáo kết quả thực hiện về Sở TT&TT Hà Nội trước*2/4/2013.
Bên cạnh đó, trên website của Sở TT&TT Hà Nội cũng có chuyên mục "Danh sách các số điện thoại quảng cáo rao vặt" trong đó công khai danh sách của các số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm kèm theo nội dung và vị trí quảng cáo.
Trong năm 2013, Sở TT&TT Hà Nội sẽ đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành có liên quan tăng cường phối hợp trong*tuyên truyền,*bóc, xóa quảng cáo rao vặt;* xây dựng nhiều*bảng quảng cáo rao vặt miễn phí; thống kê các số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm gửi về Sở TT&TT để yêu cầu*doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ. Cũng theo ông Sỹ, đơn vị này sẽ đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông nghiêm túc*xử lý*thuê bao vi phạm quảng cáo rao vặt trái phép theo yêu cầu của cơ quan chức năng và thực hiện chế độ báo cáo về Sở TT&TT theo quy định.
Ngoài ra, Sở sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 167/KH-UBND của các doanh nghiệp viễn thông và tiếp tục rà soát, thống kê các số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm gửi về Sở TT&TT Hà Nội để xử lý đúng theo trình tự.
Theo ICTnews
Xem thêm :Hà Nội, Bưu chính, Trưởng phòng, Ngành, phối hợp, Viễn thông, thực hiện Kế hoạch, số điện thoại, vi phạm, Quảng cáo


Hà Nội cắt hơn 3.500 số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm 10 5 1