[COLOR=#141414][FONT=Trebuchet MS][INDENT][CENTER][FONT=Verdana][COLOR=#333333][FONT=tahoma][COLOR=#006400]Hòa nhịp tháng 7 sôi động cùng [URL="http://www.seohue.edu.vn/tags/?t=%C4%90i%E1%BB%87n+Hoa+%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng"]Điện Hoa Đà Nẵng[/URL]. Từng bừng trong không khí rôn ràng kỉ niệm 67 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/CENTER]
[FONT=Verdana][COLOR=#333333][FONT=tahoma][COLOR=#0066FF]
[URL="http://www.seohue.edu.vn/tags/?t=Hoa+t%C6%B0%C6%A1i+%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng"]Hoa Tươi đà nẵng[/URL] khuyến mãi khi mua hàng tại webiste:[/COLOR][URL="http://www.dienhoadanang.com/"][COLOR=#417394][COLOR=#FF0000]http://www.dienhoadanang.com[/COLOR][/COLOR][/URL][COLOR=#0066FF]
[/COLOR][COLOR=#B22222]Bạn sẽ được giảm giá 10% cho sản phẩm hoa tặng ngày thương binh liệt sĩ đến hết ngày 26/7/2014
[/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][FONT=Verdana][COLOR=#333333][FONT=tahoma][COLOR=#0066FF]Mẫu Hoa Ngày Tặng 27/7:[/COLOR]
[/FONT][/COLOR][/FONT]
[CENTER][IMG]http://dienhoadanang.com/images/home/HLS-01.png[/IMG]
[COLOR=#0066FF]Tri ân người chiến sĩ
[/COLOR][IMG]http://dienhoadanang.com/images/home/HLS-02.png[/IMG]
[COLOR=#0066FF]Tỏ Lòng biết ơn[/COLOR][/CENTER]
[FONT=Verdana][COLOR=#333333][FONT=tahoma][COLOR=#0066FF]Nhanh tay gọi ngay hưởng trọn ưu đãi. Chi tiết đặt hàng : [/COLOR][COLOR=#FF0000]0919 720 483 hoặc 0977 463 781[/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/INDENT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Trebuchet MS]
[/FONT][/COLOR]