Cần gấp một E đuôi 222.999 Ba mạng chính ACE ai có Pm hoặc Call : 0984.269.381 nhé