[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/20/1168397/201303170840_larger_vhh1347352175.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/20/1168397/201303170840_larger_vhh1347352175.jpg[/IMG]
Mình có 1 bộ sưu tập tiền cổ Việt Nam cộng Hòa, Hơn 20 tờ khác nhau. Đang kẹt tiền nên cần bán. Giá 2 000 000 Đ. (có thể thương lượng)
Mình ở Tân Phú. Gần CV Đầm Sen
Ai có nhu cầu mua thì liên hệ mình. Sỹ- 0909 160 349

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]