[h=1]Visa Vietnam cho người nước ngoài[/h] [INDENT] [FONT=Times][COLOR=#000000][B]Công ty chúng tôi chuyên làm visa Vietnam cho người nước ngoài. Để làm visa khách hàng chỉ cần:[/B][/COLOR][/FONT]
[COLOR=#000000][FONT=Times]- Điền thông tin làm visa theo form có sẵn tại đây: [/FONT][/COLOR][FONT=Times]vietnamvisaonline.net/apply[/FONT]
[COLOR=#000000][FONT=Times]- Thời gian làm visa từ 1-2 ngày làm việc (không kể thứ 7, và chủ nhật)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times]- Chi phí làm visa là 18.99$/ người[/FONT][/COLOR]

[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times][I][B][COLOR=green]Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:[/COLOR][/B][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=green][FONT=Times][I][B][COLOR=red]ĐT: 0906847588[/COLOR][/B][/I][/FONT][/COLOR]
[COLOR=green][FONT=Times][I][B]Email: [EMAIL="Support@Vietnamvisaonline.net"]Support@Vietnamvisaonline.net[/EMAIL][/B][/I][/FONT][/COLOR][/CENTER]

[COLOR=#000000][FONT=Times][B]Chúng tôi cũng làm visa cho các quốc tịch châu phi và trung đông không cần bảo lãnh sau:[/B][/FONT][/COLOR]

[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times][COLOR=#004d99][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-7EP_3MNkUao/U5kwu-K84hI/AAAAAAAAHo8/6iXUMFDCQA0/s1600/1.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times][COLOR=#004d99][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-YpILY19WQTY/U5kxEyITJUI/AAAAAAAAHpE/7MRC0OYTSv4/s1600/2.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times][I][COLOR=#004d99]Visa Vietnam cho người nước ngoài[/COLOR][/I][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[/INDENT]