Chương trình HAPPY DAYxin gii thiu đến quý khách sn phm mi nht tbsưu tp ni tht 2014 ca Công ty Zenhomes Furnishing, trong vòng t9:00 đến 18:00 ngày 13/07/2014, các bn có cơ hi shu sn phm vi giá gim lên ti 50% so vi giá niêm yết.

Mi thông tin xin liên hvi Zenhomes qua:

Địa ch412B - Lê Văn S- F2 - Tân Bình - HCM


Website : www.zenhomes.vn


Email: info@zenhomes.vn


Đin thoi : 08.6262.8877- 08.6262.8787