Ngày 7/4/2014, Tổng giám đốc Tổng công ty [URL="http://duongsatmienbac.com/"][B][I]vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt[/I][/B][/URL] ĐSVN đã có Quyết định số 406/ QĐ - ĐS về việc “Quản lý, khai thác, cho phép cần cẩu cứu viện 100 tấn có kéo theo toa xe khổ đường 1.435 mm vận dụng trên ĐSVN”. Đồng thời, Tổng công ty giao Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên (Công ty Vận tải HKĐS Hà Nội) quản lý, khai thác cẩu NS – 1003. Sau khi đến kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng cẩu NS – 1003 tại Xí nghiệp ĐM Yên Viên, kiểm tra hóa trường bãi Bắc Ga Yên Viên, bãi xếp dỡ container…nghe ý kiến Giám đốc Trung tâm Ứng phó Sự cố Thiên tai & Cứu nạn ĐS, lãnh đạo các Ban VT & ĐMTX, KHKD, QLKCHTĐS; ý kiến của lãnh đạo Công ty Vận tải HKĐS Hà Nội, Xí nghiệp ĐM Yên Viên, Ga Yên Viên…; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN giao Xí nghiệp ĐM Yên Viên tiếp tục quản lý, khai thác cẩu NS – 1003 theo QĐ 406/ QĐ–ĐS của Tổng công ty ĐSVN. Công ty Vận tải HKĐS Hà Nội bổ sung đủ dụng cụ, vật tư của cẩu NS – 1003. Ban QLKCHTĐS tiếp tục khảo sát các tuyến ĐS để đưa cần cẩu ra hoạt động trên các tuyến ĐS khổ 1.435 mm hiệu quả, an toàn. Định kỳ, 2 lần/ tháng, Xí nghiệp ĐM Yên Viên đưa cẩu ra thao tác, vận hành, đảm bảo khi có cứu viện, cần cẩu NS – 1003 vận hành hiệu quả. Công ty Vận tải HKĐS Hà Nội có kế hoạch đưa cần cẩu NS – 1003 ra khai thác, tham gia công tác khai thác, vận chuyển hàng hoá, trước mắt, cho cần cẩu NS – 1003 tham gia công tác nâng hạ hàng hoá, xếp dỡ container… khu vực Yên Viên. Đồng thời, xây dựng đơn giá chi phí 1 ca xếp dỡ, vận hành cẩu NS – 1003…

[CENTER] [IMG]http://duongsatmienbac.com/admin/timthumb.php?src=img/upload/64dcff134a3038a12d7d435d21a39ca5.jpg&w=200&zc=1[/IMG]

[/CENTER]
Ngày 11/7/2014, ông Phạm Công Trịnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN đã đến kiểm tra công tác quản lý, bảo dưỡng và triển khai nhiệm vụ đưa cần cẩu cứu viện ĐS khổ đường 1.435 mm (NS - 1003) vào vận dụng khai thác.

Cùng đi với Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN (Tổng công ty) có Giám đốc Trung tâm Ứng phó Sự cố Thiên tai & Cứu nạn ĐS, Giám đốc Trung tâm Điều hành VTĐS, lãnh đạo các Ban VT & ĐMTX, KHKD, QLKCHTĐS, lãnh đạo Công ty Vận tải HKĐS Hà Nội, lãnh đạo Xí nghiệp ĐM Yên Viên, lãnh đạo Ga Yên Viên…