Phân phối độc quyền tầng 9 dự án HH4 Linh Đàm – liên hệ ngay
Tòa B:
Tòa -Tầng -Căn -Diện tích -Hướng -Giá gốc -Chênh
HH4B -09 -02 -76.27 -TB -15.5 -80
HH4B -09 -08 -65.53 -TB -15.5 -165
Tòa A:
Tòa -Tầng -Căn -Diện tích -Hướng -Giá gốc -Chênh
HH4A -09 -02 -76.27 -TB+ĐB -15.5 -170
HH4A -09 -04 -67.04 -Bắc -15.5 -140
HH4A -09 -06 -65.52 -Bắc -15.5 -140
HH4A -09 -08 -65.52 -Bắc -15.5 -140
HH4A -09 -10 -67.04 -Bắc -15.5 -140
HH4A -09 -12 -76.27 -TB+ĐB -15.5 180
HH4A -09 -14 -61.09 -Đông Bắc-15.5 -150
HH4A -09 -16 -45.88 -Đông Bắc-15.5 -60
HH4A -09 -18 -45.88 -Đông Bắc-15.5 -60
HH4A -09 -24 -67.04 -ĐN -15.5 -140
HH4A -09 -26 -65.52 -ĐN -15.5 -140
HH4A -09 -28 -65.52 -ĐN -15.5 -140
HH4A -09 -30 -67.04 -ĐN -15.5 -140
HH4A -09 -32 -76.27 -ĐN+TN -15.5 -180
HH4A -09 -34 -61.09 -Tây Nam-15.5 -150
HH4A -09 -36 -45.88 -Tây Nam-15.5 -60
HH4A -09 -38 -45.88 -Tây Nam-15.5 -60
HH4A -09 -40 -61.09 -Tây Nam-15.5 -150
HH4A -19 -14 -61.09 -Đông Bắc-15 -150
HH4A -19 -16 -45.88 -Đông Bắc-15 -70
HH4A -19 -18 -45.88 -Đông Bắc-15 -70
HH4A -19 -20 -61.09 -Đông Bắc-15 -150
HH4A -19 -22 -76.27 -ĐB+ĐN -15 -185
HH4A -19 -24 -67.04 -ĐN -15 -145
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Ms.Huyền 0979.802.259 - Ms.Thảo 0934.664.188 – Mr.Sơn 0904.323282
Truy cập website : http://chungcuinfo.com