cần tìm gấp tứ qý 9999 mobi, đầu 090 tránh 4 và 7
ae có hàng show hay sms vào
0905.999998 kèm giá dùm nhé
thanks all