Như tiêu đề, anh em có số show hàng và giá giúp em với nhé. tìm dùm đứa bạn, giá vòng vòng 500k hoặc nhỉnh hơn chút thôi - em nghĩ dạng này trong tầm giá đó là okie

Ưu tiên: 096xx96399 !

Hoặc AE ngại public có thể sms vào số đt của em dưới chữ ký

Thannks AE!