NHư tiêu đề Xxxxx chỉ nằm trong 6 con số sau:
0 , 2 , 4 , 5 , 7 , 9
lộn xộn cũng ok

VUI LÒNG CALL / SMS VÀO SỐ 0944444455 Tình dola