mình Cần Nhập Lô Sim

Dạng ABC, Taxi, Tam Hoa 6, 8, 9

Hàng 11S Tứ 0. 1. 2. 3. 4. 5. 7.

Hàng 10S hàng đèm đẹp một týAE ai có thì pm. 0968.112.115

hoặc YH: tanthuy_2012

mail: tanthuy_2012@yahoo.com