Hằng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập download ola mien phi ngũ quy định tại Điều này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được tai game tay du ky ve dien thoai gọi nhập ngũ.

Tôi tốt nghiệp năm 2010 tại Trường KHTN TP.HCM. Hiện tôi đang đi làm và đi học thêm ngoại ngữ ở trung tâm. Vậy nếu có giấy chứng nhận là nhân viên của công ty A, tôi có được hoãn nghĩa vụ quân sự không? Trả lời: - Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 38/NĐ-CP, ngày 15-3-2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ, thì những công dân nam sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình: 1. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe. 2. Là lao động duy nhất phải trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động. 3. Là lao động duy nhất trong gia đình vừa bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. 4. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan binh sĩ đang phục vụ tại ngũ. 5. Người đi xây dựng vùng kinh tế mới trong ba năm đầu.

Hình minh họa 6. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong ba năm đầu đến vùng sâu, vùng xa tai ola, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn có phụ cấp khu vực hệ số 0,5 trở lên, ở hải đảo có phụ cấp khu vực hệ số 0,3 trở lên theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định. 7. Cán bộ, viên chức, công chức quy định tại Điều 1 Pháp lệnh Cán bộ, công chức, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, trí thức trẻ tình nguyện làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đang cư trú tại địa phương hoặc người địa phương khác được điều động đến làm việc ở vùng sâu, vùng xa tai ola, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn có phụ cấp khu vực hệ số 0,5 trở lên, ở hải đảo có phụ cấp khu vực hệ số 0,3 trở lên. 8. Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp nhà nước được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc người có chức vụ tương đương chứng nhận. 9. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Giáo dục 2005 bao gồm: a) Trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học; b) Trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề; c) Trường cao đẳng, đại học; d) Học viện, viện nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 10. Học sinh, sinh viên đang học tại các nhà trường của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam hoặc học sinh, sinh viên được đi du học tại các trường ở nước ngoài có thời gian đào tạo từ 12 tháng trở lên. 11. Công dân đang học tập tại các trường quy định tại điểm b, điểm c khoản 9 và khoản 10. Điều này chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung, nếu tiếp tục học tập ở các khóa đào tạo khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Hằng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập download ola mien phi ngũ quy định tại Điều này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được tai game tay du ky ve dien thoai gọi nhập ngũ. Căn cứ theo quy định pháp luật nêu trên, bạn chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình nếu bạn thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 3 Nghị định số: 38/NĐ-CP ngày 15-3-2007 của Chính phủ. Trường hợp bạn chỉ có giấy chứng nhận là nhân viên của công ty A mà lại không thuộc một trong các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình được quy định tại Điều 3 Nghị định số: 38/NĐ-CP ngày 15-3-2007 của Chính phủ thì bạn không được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.