Giá trên bao gm:


Xe vn chuyn 01 chiu

• Giá trên không áp dng vào các ngày l, Tết hoc cui tun

Friendly Travel Nha Trang kính chúc quý khách tham quan vui v !Thông Tin Liên H:

Hotline: 0935 81 2225 «» 0969 81 2225 «Mr.Tài»

Friendly Travel Nha Trang - Tour nha trang - Nhatrangdailytour - Nhà t chc du lch chuyên nghip ti Nha Trang

Đ/c: 23 Vườn Dương - P. Vĩnh Thái - TP. Nha Trang

Yahoo Mail: nhatrangfriendly