QĐND Online - Bộ Quốc phòng vừa Ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BQP quy định về chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP-AN) cho người học trong trường của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Huấn luyện Điều lệnh đội ngũ cho sinh viên tại Trung tâm GDQP Hà Nội 1. Theo đó, chương trình khung GDQP-AN trong trường của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, bao gồm: Chương trình khung GDQP-AN hệ đào tạo tai game tay du ky mien phi nghiên cứu sinh, cao học; Chương trình khung GDQP-AN hệ cử nhân; Chương trình khung GDQP-AN hệ trung cấp. Chương trình khung quy định tại Thông tư này không áp dụng cho người học là học sinh, sinh viên. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20-7-2014. Căn cứ Chương trình khung tại Thông tư này và quy định của cơ quan có thẩm quyền, trường của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình đào tạo toàn khóa, biên soạn tải game bắt chữ, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giáo trình môn học. Tin, ảnh: DUY HỒNG