Công ty chúng tôi hiện đang sản xuất* dây dù và các loại dây khác.
Nếu có nhu cầu xin quí khách vui lòng liên hệ số 0907327939.
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/20/437193/201303202315_dau_du_tron.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/20/437193/201303202340_day_1.jpg[/IMG]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]