Nếu như bạn ham tập luyện thể thao, và biết chọn những môn thể thao phù hợp ( http://blog.bang.vn/28478/the-thao-co-phai-la-cach-tang-chieu-cao-hieu-qua-nhat/ ) sẽ là cách tăng chiều cao tối ưu khi mới bắt đầu bước vào tuổi dậy thì thì đến năm 22 tuổi (khi chiều cao bắt đầu chững lại) thì bạn sẽ đạt được chiều cao tối ưu.