http://simphung.vn
địa chỉ: đông khê-đan phượng-hà nôi
call-sms: 0964.08.8686-0947.04.8666-096.33133.96
lô 1:
(nguyên kit-full time)
09.6607.6686.................1500k

0962.661.866.................1200k
09646.23.668.................850k
09642.01.866.................850k
0967.62.9899.................850k
0964.83.9899.................850k

0964.65.9989.................850k
0967.23.9929..................550k
0979.400.368..................650k
cả lô giá 4tr7

lô 2:

(riêng 2 con cuối kít đôi-còn đều nguyên kít-full time)
0964.866.588.................650k
0969.113.588..................550k
09656.24.188.................350k
098.6541.799.................350k
09656.04.799.................350k
0964.663.566................550k
0963.75.2005...................550k

096.885.2009.................550k
096.700.5552.........
........350k
09675.666.95..................350k
0963.313.466...............450k
0963.313.766.................450k
cả lô giá 2tr5(nguyên kit-full time)


lô 3:

(kit to115+65''đa phần là 115-kít cũ''-full time)
0962.422.444..................1250k
0962.455.444..................1250k
096.225.7444..................550k

096.225.9444..................550k
096.246.0444..................550k
096.248.1444.................550k
0962.475.444..................550k
0963.075.444..................550k

cả lô:3tr

lô 4: (kit đôi)

0963.31.38.36.................750k
0963.31.37.31…….....….…850k

0963.31.38.31………......…850k
0963.31.39.31…….….....…850k
0963.31.34.31…….….....…850k
cả lô:1tr8

lô 5: (kit đôi)
0963.313.898…………….....750k
0963.313.889…………..……750k
0963.313.882………………..750k
0963.313.881………………..750k
0963.313.833………………..750k
0963.313.933…………..……750k
0963.313.929…………..……750k
0963.313.911………………..750k
0963.313.558………………..750k
0963.313.955………………..750k
0963.313.909………………..750k
0963.313.922………………..750k
0963.313.822………………..750k
0963.313.808………………..750k
0963.313.811………………..750k
0963.313.848…………….….750k
0963.313.959………………..750k
0963.313.884…………….….750k
0963.313.880………………..750k
0963.313.878…………….….750k
0963.313.855………………..750k

cả lô:3700k


ace kết lô nào liên hệ:0964.08.8686-0947.04.8666
096.33133.96


http://simphung.vn