Bất cứ một ai cũng muốn thỏa sức sáng tạo với những nét vẽ, từ đơn giản đến cầu kỳ, từ lập khối đến đánh bóng. Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ để vẽ được một bức hình hay một bức tranh sẽ cần mất rất nhiều thời gian và phải có năng khiếu. Nhưng chúng tôi sẽ đưa cho bạn biết đến một hình thức của hội họa khác, không theo bất một phương thức cụ thể nào. Đơn giản chỉ là những khối lập phương, những hình tròn, nhưng nét ngang dọc cũng khiến bạn tạo nên một bức ảnh mà bạn không ngờ tới.Tải game về máy: android.vn
Pass tải:/]http://android.vn
Pass giải nén:/]http://android.vn

Bất cứ một ai cũng muốn thỏa sức sáng tạo với những nét vẽ, từ đơn giản đến cầu kỳ, từ lập khối đến đánh bóng. Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ để vẽ được một bức hình hay một bức tranh sẽ cần mất rất nhiều thời gian và phải có năng khiếu. Nhưng chúng tôi sẽ đưa cho bạn biết đến một hình thức của hội họa khác, không theo bất một phương thức cụ thể nào. Đơn giản chỉ là những khối lập phương, những hình tròn, nhưng nét ngang dọc cũng khiến bạn tạo nên một bức ảnh mà bạn không ngờ tới.Tải game về máy: android.vn
Pass tải:/]http://android.vn
Pass giải nén:/]http://android.vn