[B]Dạy kèm & Luyện thi tiếng Anh cho học sinh lớp 6,7,8,9 tốt nghiệp cấp 2 *& chuyển cấp vào lớp 10 trường công lập.Nâng cao kĩ năng làm bài cho học sinh lớp 10,11,12.[/B][B]*[/B]
[B]Dạy tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 12[/B]
[B]Chuyên luyện kĩ năng làm bài tiếng Anh cho học sinh phổ thông,lấy lại căn bản cho học sinh lớp 7,8,9 để chuẩn bị khả năng thi chuyển cấp vào học lớp 10 tại trường công lập.Nâng cao kĩ năng làm bài của học sinh cấp 3 để thi điểm cao.Luyện tập kĩ năng viết câu cho tất cả học sinh phổ thông.Lớp học tối đa 5 học viên,bảo đảm học hiểu bài.[/B]
[B]Nếu Quí vị có nhu cầu xin vui lòng[/B]*[B]đến liên hệ địa chỉ 166 Trần Văn Quang ,phường 10,Quận Tân Bình,TP Hô Chi Minh hoặc điện thoại 01686565237* gặp Mr Nhân để biết thêm chi tiết hoặc xem trên blog:[/B]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvuihoctienganhhoa169.blogspot.com%2F2013%2F02%2Fcac-thi-trong-tieng-anhcong-thucdau.html"]http://vuihoctienganhhoa169.blogspot.com/2013/02/cac-thi-trong-tieng-anhcong-thucdau.html[/URL]
[B]Tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông*lớp 9*[/B]
[B]Các bạn muốn thi môn tiếng Anh được điểm cao*trong kỳ thi tốt nghiệp lớp 9 và chuyển cấp vào lớp 10 trường công lập*hãy*đến liên hệ*và học tại*địa chỉ 166 Trần Văn Quang ,phường 10,Quận Tân Bình,TP Hô Chi Minh hoặc điện thoại 01686565237* gặp Mr Nhân để biết thêm chi tiết hoặc xem trên blog:[/B]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvuihoctienganhhoa169.blogspot.com%2F2013%2F02%2Fcac-thi-trong-tieng-anhcong-thucdau.html"]http://vuihoctienganhhoa169.blogspot.com/2013/02/cac-thi-trong-tieng-anhcong-thucdau.html[/URL]
[B]Nếu dạy tại nhà học viên thì học phí và giờ học theo thỏa thuận riêng.Số học viên phải từ 2 người trở lên.[/B]
[B]Lớp ngữ pháp căn bản cấp 2 và nâng cao cấp 3[/B]
[B]Lớp học dành cho các học sinh đang học lớp 9 hay những học sinh muốn ôn lại và học ngữ pháp căn bản từ lóp 6 – 9 hay ngữ pháp nâng cao cho học sinh cấp 3 vào ngày chủ nhật.Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp địa chỉ 166 Trần Văn Quang ,phường 10,Quận Tân Bình,TP Hô Chi Minh hoặc điện thoại 01686565237* gặp Mr Nhân để biết thêm chi tiết hoặc xem trên blog:[/B]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvuihoctienganhhoa169.blogspot.com%2F2013%2F02%2Fcac-thi-trong-tieng-anhcong-thucdau.html"]http://vuihoctienganhhoa169.blogspot.com/2013/02/cac-thi-trong-tieng-anhcong-thucdau.html[/URL]
[B]Class for grade 9 students who want to take the secondary school graduation examination and the grade 10 challenging entrance examination to enter the civil school[/B]
[B]Specialize in training high school students the skill to do all the exercises so as to get higher grades in school.[/B]
[B]*Review basic grammar for students of grade 7,8,9 to get ready to take the secondary school graduation examination and the grade 10 challenging entrance examination to enter the civil school.[/B]
[B]Train high school students the writing and speaking skills.[/B]
[B]Phone 01686565237 for more information or visit my Blog on the net with the following link: *[/B]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvuihoctienganhhoa169.blogspot.com%2F2013%2F02%2Fcach-hoc-mot-ngoai-ngu.html"][B][url]http://vuihoctienganhhoa169.blogspot.com/2013/02/cach-hoc-mot-ngoai-ngu.html[/url][/B][/URL]
*Bản đồ địa chỉ
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fmaps.google.com%2Fmaps%3Fq%3D166%2BTr%25E1%25BA%25A7n%2BV%25C4%2583n%2BQuang%2B%2Cph%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng%2B10%2CQu%25E1%25BA%25ADn%2BT%25C3%25A2n%2BB%25C3%25ACnh%2CTP%2BH%25C3%25B4%2BChi%2BMinh%26amp%3Bum%3D1%26amp%3Bie%3DUTF-8%26amp%3Bhl%3Dvi%26amp%3Bsa%3DN%26amp%3Btab%3Dwl"]http://maps.google.com/maps?q=166+Tr%E1%BA%A7n+V%C4%83n+Quang+,ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+10,Qu%E1%BA%ADn+T%C3%A2n+B%C3%ACnh,TP+H%C3%B4+Chi+Minh&um=1&ie=UTF-8&hl=vi&sa=N&tab=wl[/URL]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]