Tiếng Anh giao tiếp dành cho những người xuất cảnh định cư Mỹ,Canada,Úc & nhân viên văn phòng
[B]Tiếng Anh giao tiếp dành cho người xuất cảnh[/B]
[B]Speaking English for people who are going to settle abroad[/B]
[B]Với kinh nghiệm sử dụng tiếng Anh trên 30 năm,các bạn hãy yên tâm đến đăng ký học cách nói và viết tiếng Anh mà bạn cảm thấy khó ,tại đây sẽ hướng dẫn bạn lấy lại căn bản nhanh nhất,đừng để phí thời gian nữa.các bạn hãy liên hệ ngay và học.Tại đây sẽ giúp bạn học nhanh cách giao tiếp bằng tiếng Anh,viết và đọc hiểu tiếng Anh trong thời gian ngắn nhất.Bảo đảm các bạn biết nói tiếng Anh sau khi học tại đây.*Nếu Quí vị có nhu cầu xin vui lòng[/B]*[B]liên hệ với địa chỉ 166 Trần Văn Quang ,phường 10,Quận Tân Bình,TP Hô Chi Minh hoặc điện thoại 01686565237* gặp Mr Nhân để biết thêm chi tiết hoặc xem trên blog:[/B]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvuihoctienganhhoa169.blogspot.com%2F2013%2F02%2Fcach-hoc-mot-ngoai-ngu.html"]http://vuihoctienganhhoa169.blogspot.com/2013/02/cach-hoc-mot-ngoai-ngu.html[/URL]
[B]Nếu dạy tại nhà học viên thì học phí và giờ học theo thỏa thuận riêng.Số học viên phải từ 2 người trở lên.[/B]
[B]Tiếng Anh giao tiếp dành cho mọi lứa tuổi[/B]
[B]*Speaking English for everyone[/B]
[B]Với kinh nghiệm sử dụng tiếng Anh trên 30 năm,các bạn hãy yên tâm đến đăng ký học cách nói và viết tiếng Anh mà bạn cảm thấy khó ,tại đây sẽ hướng dẫn bạn lấy lại căn bản nhanh nhất,đừng để phí thời gian nữa.các bạn hãy liên hệ ngay và học.Tại đây sẽ giúp bạn học nhanh cách giao tiếp bằng tiếng Anh,viết và đọc hiểu tiếng Anh trong thời gian ngắn nhất.Bảo đảm các bạn biết nói tiếng Anh sau khi học tại đây.[/B]
[B]Try your best to learn more English to get a better job.[/B]
[B]Nếu Quí vị có nhu cầu xin vui lòng[/B]*[B]liên hệ với địa chỉ 166 Trần Văn Quang ,phường 10,Quận Tân Bình,TP Hô Chi Minh hoặc điện thoại 01686565237* gặp Mr Nhân để biết thêm chi tiết hoặc xem trên blog:[/B]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvuihoctienganhhoa169.blogspot.com%2F2013%2F02%2Fcach-hoc-mot-ngoai-ngu.html"]http://vuihoctienganhhoa169.blogspot.com/2013/02/cach-hoc-mot-ngoai-ngu.html[/URL]
[B]Lớp ngữ pháp căn bản cấp 2 và nâng cao cấp 3[/B]
[B]Lớp học dành cho các học sinh đang học lớp 9 hay những học sinh muốn ôn lại và học ngữ pháp căn bản từ lóp 6 – 9 hay ngữ pháp nâng cao cho học sinh cấp 3,những người muốn nói tiếng Anh đúng ngữ pháp hoặc những người sắp xuất cảnh đi nước ngoài vào ngày chủ nhật.Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp địa chỉ 166 Trần Văn Quang ,phường 10,Quận Tân Bình,TP Hô Chi Minh hoặc điện thoại 01686565237* gặp Mr Nhân để biết thêm chi tiết hoặc xem trên blog:[/B]
*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvuihoctienganhhoa169.blogspot.com%2F2013%2F02%2Fcac-thi-trong-tieng-anhcong-thucdau.html"]http://vuihoctienganhhoa169.blogspot.com/2013/02/cac-thi-trong-tieng-anhcong-thucdau.html[/URL]
Hoa Anh *English study center. 166 Tran Van Quang ,P10, Tan Binh,HCMC
Bản đồ địa chỉ
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fmaps.google.com%2Fmaps%3Fq%3D166%2BTr%25E1%25BA%25A7n%2BV%25C4%2583n%2BQuang%2B%2Cph%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng%2B10%2CQu%25E1%25BA%25ADn%2BT%25C3%25A2n%2BB%25C3%25ACnh%2CTP%2BH%25C3%25B4%2BChi%2BMinh%26amp%3Bum%3D1%26amp%3Bie%3DUTF-8%26amp%3Bhl%3Dvi%26amp%3Bsa%3DN%26amp%3Btab%3Dwl"]http://maps.google.com/maps?q=166+Tr%E1%BA%A7n+V%C4%83n+Quang+,ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+10,Qu%E1%BA%ADn+T%C3%A2n+B%C3%ACnh,TP+H%C3%B4+Chi+Minh&um=1&ie=UTF-8&hl=vi&sa=N&tab=wl[/URL]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]