Cần nhập lô VT 016XX 0000, 1111, 2222, 3333, 4444 giá tốt
sms or gửi mail giúp e với ạ..thanks all. habeoubqn@gmail.com