Mới rước về mấy em 68686789anh em nào có nhu cầu call mình nhé

096.202.68.68 = 12tr
0963.82.68.68 = 13tr
096.373.68.68 = 13tr
0963.79.68.68 = 22tr
0963.92.68.68 = 12tr
0963.95.68.68 = 12tr
0969.48.68.68 = 13tr
0963.01.68.68 = 13tr
0963.90.68.68 = 12tr
0969.70.68.68 = 12tr
0969.72.68.68 = 12tr
0969.94.68.68 = 12tt
0969.95.68.68 = 13tr

0969.31.68.68 = 13tr
0969.40.68.68 = 12tr
0969.42.68.68 = 12tr
0969.43.68.68 = 12tr
0969.64.68.68 = 13tr
0969.44.68.68 = 15tr
0963.50.6789 = 15tr
0969.44.6789 = 16tr
0963.29.6789 = 17tr
tình trạng nguyên kít , pull time nhé
liên h.............0969.28.28.38 / 0962.66.9999