Hàng vừa vđi nhanh luôn.
09 6868 7939.sim NK.
call or sms 0969999444.0972949494 để biết thêm chi tiết.