Em cần tìm sim 0968147258 ACE làm có hoặc đấu nối được thì sms vào số điện thoại hoặc gửi tin nhắn vào inbox . Cảm ơn ACE