Chiều cao của một người phụ thuộc vào các yếu tố: di truyền, dinh dưỡng, môi trường và sự rèn luyện thân thể, trong đó di truyền có tính quyết định. Cách để tăng chiều cao tối đa cho tuổi dạy thì, ở giai đoạn này là khoảng thời gian mà bạn có thể tăng chiều cao 10-12cm nếu được chăm sóc dinh dưỡng tốt.
http://giaynangchieucao.com/tin-chi-tiet/cach-de-tang-chieu-cao-toi-da-cho-tuoi-day-thi/483.html
Giày cao linhkent chúc bạn thành công!