[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.boutique.vn%2F"]In ky thuat so tren vai - Digital print on fabric[/URL][/B]
-*[B]In kỹ thuật số trên vải.*[/B]In các hoa văn đặc trưng sử dụng trong thiết kế thời trang, nội thất (rèm cửa, khăn trải bàn, ra giường, bao gối…), quảng cáo (các loại banner, băng rôn và áp phíc…), phu kiện thời trang như khăn choàng, cravat, túi xách vải...*
-*[B]Thiết kế:*[/B]mẫu hoa văn đặc thù do khách hàng thiết kế hoặc các mẫu có sẵn trong bộ sưu tập của Boutique. Nhận thiết kế mẫu và họa tiết theo yêu cầu.
-*[B]Chất liệu:[/B]*Polyester, Cotton, Lụa tự nhiên, vải Thun và các chất liệu tổng hợp khác*
-*[B]Khổ in:*[/B]tùy theo yêu cầu cụ thể. Khổ tối đa 1,6m. Có khả năng in trên rập đã cắt sẵn .
[B]Vui lòng liên hệ*[/B]
Email:*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fsales%40bboutique.vn%2F"][B]sales@Bboutique.vn[/B][/URL]*
ĐT:*+84 83-864-4167 (Mobile Phone: 091-666-7436).*
Office:*31/12-14 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quân Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam). Xem thong tin tai*
Website:*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.boutique.vn%2F"][B][url]www.boutique.vn[/url][/B][/URL]
------------------
-*[B]In ky thuat so tren vai.[/B]*In cac hoa van dac trung su dung trong thiet ke thoi trang, noi that (rem cua, khan trai ban, ra giuong, bao goi…) , quang cao (cac loai banner, bang ron va ap phic…) , phu kien thoi trang nhu khan choang, cravat, tui xach vai…*
-*[B]Thiet ke:[/B]*mau hoa can dac thu do khach hang thiet ke hoac cac thiet ke co san trong bo suu tap cua BOUTIQUE. Nhan thiet ke may va hoa tiet theo yeu cau.
-*[B]Chat lieu:[/B]*Polyester, Cotton, Lua tu nhien (natural silk), vai Thun va cac chat lieu tong hop khac
-[B]*Kho in:*[/B]tuy theo yeu cau cu the. Kho toi da 1,6m. Co the in duoc tren rap da cat san.
[B]Vui lòng liên hệ*[/B]
[B]Email:*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fsales%40bboutique.vn%2F"][B]sales@Bboutique.vn[/B][/URL]*
ĐT:*+84 83-864-4167 (Mobile Phone: 091-666-7436).*
Office:*31/12-14 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quân Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam). Xem thong tin tai*
Website:*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.boutique.vn%2F"][B][url]www.boutique.vn[/url][/B][/URL][/B]
------------------
-*[B]Digital Printing on Fabric[/B]
-*[B]Material:[/B]*Polyester, Cotton, Natural Silk and others
-[B]*Fabric Width:*[/B]depending on your specific requirements, Maximum support fabric width is 1,6m. Printing on cutting patterns is Available
-*[B]Design:*[/B]Your own graphic design or from our available collection. We can offer graphic design for your special requirements
[B]Contact:[/B]*
[B]Email:*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fsales%40bboutique.vn%2F"][B]sales@Bboutique.vn*[/B][/URL]-*
Phone: +84 83 8-644-167 (Mobile Phone: 091-666-7436).*
Office:*31/12-14 Pham Phu Thu Street, Ward 1, Tan Binh Dist, HCM City, Viet Nam.*
Website:*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.boutique.vn%2F"][B][url]www.boutique.vn[/url][/B][/URL][/B]
------------------
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.boutique.vn%2F"]in ky thuat so tren vai polyester, in tren vai, in tren vai lua, in ky thuat so, in tren silk, in tren vai cotton, in ky thuat so tren vai, in chuyen nhiet, in reactive, in ao thun, in vai, vai in, hoa van in, in hoa tiet, in hinh len vai, printing on fabric, digital textile printing , textile printing , fabric printing , print on fabric , transfer printing , printing on silk , screen printing, degital printing on silk, digital print on cotton, digital print on polyester, heat transfer printing on fabric, reactive printing on fabric, heat transfer printing, t-shirt printing, print on textile, fabric printing , print on fabric , digital textile printing , textile fabric printing , textile printing , textile printing, Cà vạt lụa tơ tằm, ca vat lua to tam, Lua to tam, vai lua, thoi trang lua, to lua, ao lua, ao dai lua, khan lua, mua khan lua, ca vat lua, silk, silk dress, silk fabric, ao dam lua, vay lua, vay lua dep, to lua viet, quan ao lua, chiffon, satin, khan to tam, ao vest lua, ao so mi lua, do ngu lua to tam, phu kien lua, cavat lua to tam, ao khoat lua, toanthinh silk, lua to tam toan thinh, lua to tam tu nhien, noi that to lua, ao goi lua. in ao thun, cotton printed fabric, printed fabrics, custom printed fabric, fabric printing, digital fabric printing, digital textile print, digital textile printing, digital textile printing fabric printing , print on fabric , printing on fabric , in chuyen nhiet,
custom fabric , custom fabric printing, fabric printer ,fabric printers , fabric printing designs , fabric printing machine ,print on fabric ,digital printing, fabric digital printing , fabric print , in tren vai, in phu ky thuat so, in tren vai thun, in phun tren vai, Công nghệ in Kỹ thuật số trên vải, in tren vai, dich vu in tren vai, in trên vải, dịch vụ in trên vải, in tren vai kho lon[/URL]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]