Nhà hết hàng rồi mà lại kẹt tiền nữa, thôi đành mang cụ lên cho về nhà mới sung sướng hơn ạ.
Trắc dây to, nu già vài chỗ quanh co, vân và giác hài hòa. Gương mặt thần thái, vân veo thì không còn gì để nói.
Ra đi sẽ mãi mãi nhớ một tác phẩm đẹp.
0903.540.460