Liên Hệ: Nguyễn Văn Tân
0968.112.115


Thanh Lý 10S này với giá cả lô là : 20Tr
Không Mặc Cả, Mặc Cả Miễn Gọi
bỏ tiền triệu tiếc gì cuộc gọi
096.68.69.368 - 1Tr
0963.622.722 - 2Tr2
0963.557.559 - 3Tr7
0968.00.90.90 - 2Tr2
0963.033.133 - 2Tr2
0966.550.558 - 2Tr2
0963.266.366 - 3Tr2
0962.166.266 - 3Tr5
0963.355.655 - 2Tr4
0963.220.221 - 2Tr2
0963.099.299 – 2Tr8
0963.455.855 – 2Tr5