1. (Đồng giá 650K/số bác nào kết call chốt ngay kẻo lại tiếc ah)
0912.977.677
0914.977.177*
0918.922.622
0914.933.633
0913.811.511
0912345.413
0918.44.1357
091.6666.947

0914.90.92.94
0912.90.94.98*
0913.40.43.46
0914.84.85.87
0914.84.86.87
0918.72.75.76

0914.53.56.572. (Đồng giá 550K/số bác nào kết call chốt ngay kẻo lại tiếc ah)
0912.904.111

0915.690.111
0918.935.111

0912.668.179
0913.942.979
0912.024.979
0912.450.979*
***
LH: 0945.88.0123