>> cho thuê hội trường, cho thuê phòng hội thảo tại hà nội

Mặc dù được dự đoán sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2014 nhưng theo những con số thống kê mà trang The Richest thu thập được, Trung Quốc vẫn chỉ là nền kinh tế giàu thứ hai thế giới.
( Theo : Báo mới )
Trong lịch sử và ngay cả ngày nay, tiền tệ vẫn là chỉ số quan trọng để đánh giá độ lớn của nền kinh tế, quyền lực và tính bền vững của một quốc gia.

Phần lớn các nước tiên tiến và có sức ảnh hưởng nhất thế giới đều là những nước giàu có. Tuy nhiên, dù rất giàu, tại những nước này vẫn không thể tránh khỏi tình trạng chênh lệch giàu nghèo và các vấn đề xã hội phát sinh. Vì vậy, giàu nhất không có nghĩa là tốt nhất.

Theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới, 12 nền kinh tế lớn nhất thế giới chiếm 2/3 giá trị của nền kinh tế toàn thế giới. Rõ ràng điều này sẽ dẫn đến sự phân phối không đồng đều trên sân chơi quốc tế.
The Richest đã xếp hạng 10 quốc gia giàu nhất đầu năm 2014 dựa trên quy mô của nền kinh tế được xác định bởi sức mua tính theo giá trị của đồng đô la Mỹ.
Các số liệu đặc trưng dưới đây được thu thập bởi CNN từ các nguồn Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và dự báo Triển vọng kinh tế thế giới (World Economic Outlook) cũng của IFM.
Ngoài ra, The Richest cũng đưa ra so sánh về GDP bình quân đầu người của các quốc gia trên dựa vào dữ liệu từ CIA World Factbook. Đồng thời, trang này cũng nhấn mạnh sự bất bình đẳng về thu nhập ở mỗi nước "mang danh nghĩa giàu" bằng cách xác định tỷ lệ phần trăm số người sống dưới mức nghèo khổ tại mỗi nước.
10. Ấn Độ

Sức mua của nền kinh tế 2014: 2 nghìn tỷ USD
GDP đầu người: 4.000 USD (xếp thứ 169/228 quốc gia và vùng lãnh thổ)
Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 29,8%
9. Nga: 2,1 nghìn tỷ USD
Sức mua của nền kinh tế 2014: 2,1 nghìn tỷ USD
GDP đầu người: 18.100 USD (xếp thứ 77/228 quốc gia và vùng lãnh thổ)
Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 11%

8. Italy

Sức mua của nền kinh tế 2014: 2,2 nghìn tỷ USD
GDP đầu người: 29.600 USD (xếp thứ 51/228 quốc gia và vùng lãnh thổ)
Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 29,9%

7. Brazil

Sức mua của nền kinh tế 2014: 2,2 nghìn tỷ USD
GDP đầu người: 12.100 USD (xếp thứ 105/228 quốc gia và vùng lãnh thổ)
Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 21,1%
6. Anh
Sức mua của nền kinh tế 2014: 2,8 nghìn tỷ USD
GDP đầu người: 27.300 USD (xếp thứ 34/228 quốc gia và vùng lãnh thổ)
Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 16,2%

5. Pháp

Sức mua của nền kinh tế 2014: 2,9 nghìn tỷ USD
GDP đầu người: 35.700 USD (xếp thứ 39/228 quốc gia và vùng lãnh thổ)
Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 7,9%

4. Đức

Sức mua của nền kinh tế 2014: 3,9 nghìn tỷ USD
GDP đầu người: 39.500 USD (xếp thứ 29/228 quốc gia và vùng lãnh thổ)
Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 15,5%

3. Nhật Bản

Sức mua của nền kinh tế 2014: 4,8 nghìn tỷ USD
GDP đầu người: 37.100 USD (xếp thứ 36/228 quốc gia và vùng lãnh thổ)
Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 16% (2010)
2. Trung Quốc
Sức mua của nền kinh tế 2014: 10 nghìn tỷ USD
GDP đầu người: 9.000 USD (xếp thứ 121/228 quốc gia và vùng lãnh thổ)
Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 6,1% (2013)
1. Mỹ
Sức mua của nền kinh tế 2014: 17,5 nghìn tỷ USD
GDP đầu người: 52.800 USD (xếp thứ 14/228 quốc gia và vùng lãnh thổ)
Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 15,1% (2010)