Tôi muốn kinh doanh bên lĩnh vực mẹ và bé (chuyên kinh doanh các loại sữa và*đồ baby,đồ sơ sinh,*đồ cho bà bầu truoc khi*đi sinh,giờ tôi muốn tìm nguồn hàng và muốn biết hoa hồng như thế nào)từ trước giờ tôi chưa kinh doanh bên lĩnh vực này ...

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]