0962.686668 . giá 22t call là pix 0969989996 giao dịch mọi miền tổ quốc