Khóa học kỹ năng phân tích báo cáo tài chính kế toán Doanh nghiệp
hóa học này sẽ giới thiệu tới học viên những thành phần cơ bản của Báo cáo Tài chính, cơ sở lập Báo cáo Tài chính và những lưu ý người đọc cần quan tâm. Với mỗi báo cáo riêng biệt, học viên sẽ được tiếp cận với những vấn đề cơ bản ‘ẩn’ sau báo cáo đó, từ đó sẽ hình thành nên kỹ năng và ‘nhạy cảm’ khi nhìn vào con số tài chính trên các báo cáo.

1. Đối tượng nào phù hợp với khóa học này ?
· Nhân viên kế toán
· Trưởng các bộ phận
· Các bộ thẩm định trong các tổ chức tín dụng
· Những ai muốn hiểu và cập nhật kiến thức liên quan tới Phân tích Báo cáo Tài chính

2. Nội dung khóa học

Phần 1. Giới thiệu về phân tích Báo cáo Tài chính (BCTC)
· Phân tích Báo cáo Tài chính
· Thành phần của BCTC
· Vai trò của báo cáo tài chính và phân tích BCTC
· Nguồn thông tin khác được sử dụng cùng khi phân tích BCTC

· Cơ chế lập BCTC
· Các hoạt động của doanh nghiệp (kinh doanh, đầu tư, tài chính)
· Chu trình ghi nhận giao dịch kinh tế
· Cơ sở dồn tích và cơ sở tiền mặt
· Các nguyên lý kế toán cơ bản
· Hệ thống Chuẩn mực Kế toán

Phần 2. Phân tích Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD)
· Các ‘hạng mục’ cơ bản của BCKQHĐKD và những ‘hình thức’ của BCKQHĐKD
· Cơ sở dồn tích và nguyên tắc ghi nhận doanh thu
· Nguyên tắc phù hợp và ghi nhận chi phí
· Hoạt động kinh doanh và hoạt động khác trên BCKQHĐKD
· Phân tích các hạng mục đặc biệt
· Phân tích con số trên BCKQHĐKD và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp

Phần 3. Phân tích Bảng cân đối kế toán (BCĐKT)
· Các ‘hạng mục’ cơ bản của BCĐKT
· Phân loại giữa tài sản và công nợ, dài hạn và ngắn hạn
· Cơ sở về giá trị (giá gốc, giá thị trường …)
· Phân tích con số trên BCĐKT và đánh giá vị thế của doanh nghiệp

Phần 4. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT)
· Các ‘hạng mục’ cơ bản của BCLCTT
· Mối liên hệ giữa BCLCTT và các BCTC khác
· Phân tích con số trên BCLCTT và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp

Phần 5. Phân tích BCTC tổng thể
· Phân tích chỉ số (sinh lời, thanh khoản …)
· Những hạn chế của phân tích chỉ số
CÁC CHI NHÁNH CHÍNH:
-trung tam day ke toan
-Trung tam dao tao ke toan tai ha dong
-Trung tam dao tao ke toan tai long bien
3. Lịch học và học phí

Các lớp được khai giảng thường xuyên. Bạn hãy sắp xếp thời gian để đăng ký cho mình ca học phù hợp nhất, chúng tôi có 3 ca học sau :

Ca sáng : 9h – 11h30.
Ca chiều : 2h – 4h30.
Ca tối : 6h – 8h30
Học 3 buổi / 1 tuần
4. Kết quả đạt được:

- Kết thúc khóa học, các bạn sẽ thành thạo kỹ năng về phân tích báo cáo tài chính và ‘nhạy cảm’ khi nhìn vào con số tài chính trên các báo cáo.
Hotline: 0988043053