Chi*nhánh*Công*ty*CP*Xúc*tiến*Thương*mại* và*Du*lịch*Việt*Nam*TPHCM*(*VITRATOHCM*)*Kín h*chào*Quý*khách.
Công*ty*chúng*tôi*xin*giới*thiệu*đến*Qu *khách*1*số*dịch*vụ*sau:
1.Xin*công*văn*cho*khách*nước*ngoài*nhập* cảnh*Việt*Nam.
*1*tháng*1*lần,*3*tháng*1*lần,*3*tháng*nhi u*lần
-*Khách*nhận*Visa*tại*cửa*khẩu*Quốc*tế
-*Khách*nhận*Visa*tại*Đại*sứ*quán*Việt *Nam*ở*nước*ngoài
2.*Cấp*mới*Visa.
-*1*tháng*1*lần*
-*3*tháng*1*lần*
-*3*tháng*nhiều*lần
3.*Gia*hạn*lưu*trú.
-*1*tháng
-*3*tháng
4.*Cấp*Hộ*chiếu*Việt*Nam.
-*Lấy*gấp*kết*quả*Hộ*chiếu.
-*Làm*Hộ*chiếu*cho*người*có*Hộ*khẩu* *Tỉnh.
5.**Làm*giấy*miễn*thị*thực*5*năm*cho*Vi t*kiều
6.**Đổi*GPLX*nước*ngoài*
******- Thời*gian*làm*việc*15*ngày
******-* Thời*gian*làm*việc*7*ngày**
7.*Thẻ*tạm*trú*1*năm,*2*năm*.*
Trân*trọng,
Lưu*ý*:
·*Áp*dụng*cho*khách*nước*ngoài*nhập*c nh*Việt*Nam*trong*vòng*3*tháng.

·*Giá*trên*có*thể*điều*chỉnh*tùy*trư ng*hợp*cụ*thể.

·*Các*trường*hợp*khác*vui*lòng*gọi*tr c*tiếp*để*được*tư*vấn*cụ*thể.

·*MỌI*LIÊN*HỆ*XIN*QUÝ*KHÁCH*THÔNG*QUA:
·**SĐT:*(08)*39797037-*0932.543.374*(*SANG*)*EMAIL:lehongsang88@yahoo.co m.vn*hoặc*Yahoo:*lehongsang88
·*Địa*chỉ*:*6A*Hoàng*Dư*Khương,*Phườn g*12,*Quận*10*,*Thành*phố*Hồ*Chí*Minh