Mình đang cần một số VT 10 số có đuôi 992268 hoặc 991268 bác nào có ới mình cái nhé, thanks!