Bồn rửa mắt khẩn cấp cho trường học – Hiện nay tại các cơ quan nghiên cứu khoa học, khoa hóa học của các trường đại học, các trường trung cấp, dạy nghề, các trường phổ thông trung học và tại nhiều nhà máy xí nghiệp ở nước ta đều có các phòng thí nghiệm hóa học.

Phòng thí nghiệm hay phòng thực nghiệm trong trường học là một cơ sở được thiết kế, xây dựng nhằm cung cấp các điều kiện, có đảm bảo an toàn cho việc triển khai các thí nghiệm, thực nghiệm trên các lĩnh vực đặc biệt là các lĩnh vực tự nhiên (sinh – lý – hóa….) phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên.

Những người làm việc trong các phòng thí nghiệm này thường xuyên phải tiếp xúc với các hóa chất. Trong khi tiếp xúc và làm việc, hàng ngày luôn luôn bị đe dọa bởi những mối nguy hiểm bắt nguồn từ nhiều hóa chất và những công việc mang tính nghề nghiệp trong phòng thí nghiệm, đặc biệt khi xảy ra các sự cố kỹ thuật hoặc những tai nạn.

Việc bảo vệ, hạn chế tối đa các rủi ro trong môi trường trường học đang được ngành giáo dục đặc biệt quan tâm và theo dõi chặt chẽ. Vì thế việc lắp đặt bồn rửa mắt khẩn cấp cho trường học là hết sức cần thiết để đảm bảo an toàn.


[B]Quý công ty quan tâm vui lòng liên hệ:
TRAN HONG LAM (Mr)
Mobile: 0987-283.628
01222.000.903


Nguồn: Bảo hộ lao động