Nhận Đào tạo photoshop*bao ra nghề*đào tạo trong thời gian ngắn*để có một nghề Hót nhất hiện nay
thiết kế album cưới, chỉnh sửa hình ảnh , phục hồi ảnh cũ,
Sau khóa học này, các bạn sẽ có nền tảng kiến thức cơ bản để có thể tạo nên các tác phẩm đồ họa mang tính chất nghệ thuật cao về màu sắc, bố cục cũng như hiệu ứng, có thể chỉnh sửa, phục chế ảnh và ghép ảnh, thiết kế được các Avatar, banner quảng cáo động, các giao diện website, giới thiệu - thao tác với vùng chọn - các lệnh transform, làm quen với giao diện của Adobe Photoshop CS, tìm hiểu các công cụ Tool, tạo File mới, sao lưu các file ảnh khác nhau và các định dạng file ảnh.
Ngoài ra chúng tôi cũng có dạy chụp hình* cấp tốc trong 1 tháng Học phí là 1.900.000
Học phí trọn khóa từ cơ bản , và nân cao la 2.500.000 có nhu cầu liên lac so 0973.374.342 A.Đăng

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]