Nhà em sản xuất chè Thái nguyên nên em có nhu cầu bán chè Thái Nguyên chất lượng cao tại Hà Nội

Với 100% sản phẩm chè Thái Nguyên do gia đình em sản xuất theo tiêu chuẩn chè sạch và an toàn tại vùng chè Tân Cương nổi tiếng đã giúp gia đình em bán được nhiều hàng hơn mỗi ngày
Liên hệ: 0904807808