** Hỗ trợ người chơi Game Võ Lâm Tình Trong Thiên Hạ
** Hướng dẫn sử dụng
AutoCB
chi tiết từng Tab ( Đang làm )

** Chạy kèm với VAuto theo các bước sau:(hướng dẫn có hình minh họa)
1. Chạy nhân vật với VAuto trước tiên -> bỏ check 1 số chức năng của VAuto để tránh xung đột.
2. Chạy
AutoCaiBang.exe
với quyền Admin (nếu là Win 7/8) -> check vào nhân vật trong Auto để bắt đầu.

3. Thực hiện tuần tự 2 bước này với tất cả các Account để đảm bảo Auto hoạt động tốt.
** Các tính năng của phiên bản:
DOWLOAD

1. Đánh quái theo 2 chế độ: Phạm vi, Tọa độ

2. Mua thuốc, sửa đồ và quay lại bãi.
3. Nga Mi Buff THPD
4. Buff cho tổ đội
5. Chuyển chiêu nga mi
6. Tìm acc chính cùng bản đồ
7. Nhặt đồ chọn lọc
8. Bán đồ + Gửi tiền

Lưu ý :

Viền màu đỏ là không check vào

Viền màu xanh có thể check2. Chạy
AutoCaiBang.exe
với quyền Admin (nếu là Win 7/8) -> check vào nhân vật trong Auto để bắt đầu.