Mình đang cần tìm người đi giao hàng chè tân cương tại Hải Phòng

Mức thu nhập bình quân/tháng: 5 triệu đồng

Công việc: Giao hàng theo đơn hàng, thu tiền hàng, nộp tiền hàng về cho nhà phân phối

Phương tiện: Đi theo xe của nhà phân phối
Liên hệ: chị Hiệp 0915.643.507