Chỉ tiêu tuyển sinh 2013: Đã có 175 trường công bố chỉ tiêu 2013. Các trường mới công bố chỉ tiêu từ 07/02 đến 09/02/2013: Học viện Khoa học Quân sự, đại học Y dược đại học Thái Nguyên, đại học Kỹ thuật Công nghiệp đại học Thái Nguyên, đại học Quản trị Kinh doanh đại học Thái Nguyên...
Những trường mới công bố chỉ tiêu tuyển sinh hôm nay ( 09/02/2013): Học viện Khoa học Quân sự, đại học Y dược đại học Thái Nguyên, đại học Kỹ thuật Công nghiệp đại học Thái Nguyên, đại học Quản trị Kinh doanh đại học Thái Nguyên, đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông đại học Thái Nguyên, đại học Nông Lâm đại học Thái Nguyên, đại học Khoa học đại học Thái Nguyên, đại học Sư phạm đại học Thái Nguyên ...
[B]Những điểm đáng lưu ý về chỉ tiêu tuyển sinh trong kỳ thi đại học và cao đẳng trong năm 2013[/B]
[B]
[B]Ổn định chỉ tiêu tuyển sinh[/B][/B]
Năm 2013 là năm đầu tiên thực hiện Luật Giáo dục Đại học theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm hơn nữa cho các cơ sở giáo dục ĐH. Năm 2013, bậc sau ĐH có 1.350 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ, 27.000 chỉ tiêu thạc sĩ và 1.000 chỉ tiêu đào tạo chuyên khoa. Như vậy chỉ tiêu mới sau ĐH tăng khoảng 10-12% số lượng chỉ tiêu đào tạo tiến sỹ, còn đối với thạc sỹ tăng khoảng 5%.
[B]
[B]Chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2013[/B][/B]
Về chỉ tiêu ĐH, CĐ thì cơ bản giữ ổn định so với năm 2012. Theo đó, ĐH hệ chính quy là 133.000 chỉ tiêu; hệ liên thông, văn bằng hai, vừa học vừa làm là 96.500 chỉ tiêu; hệ đào tạo từ xa 40.000 chỉ tiêu. Bậc cao đẳng hệ chính quy là 17.000 sinh viên; hệ liên thông, văn bằng hai, vừa học vừa làm là 6.800 chỉ tiêu. Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy có 7.200 chỉ tiêu.
[B]
[B]Danh sách các trường đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh chính thức năm 2013, Các bạn có* thể tham khảo thêm thong tin[/B][/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftuyensinh.eduvision.vn%2Fthong-tin-tuyen-sinh%2Ftuyen-sinh-2013%2Fchi-tieu-tuyen-sinh-2013-da-co-chi-tieu-tuyen-sinh-cua-hon-175-truong-dh-cd-trong-ca-nuoc%2Fa18032.html"]tại đây[/URL]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]