Chung cư VP6 Linh Đàm những căn view hồ tầng đẹp


Hiện tại công ty em đang phân phối tất cả các căn view hồ tại chung cư VP6 Linh Đàm.Với những mức giá chênh đã hạ nhiệt rất nhiều so với hôm đầu mở bán.Vậy đây được coi là thời điểm vàng cho anh/chị mua căn hộ với mức giá rẻ nhất.Với những thiết kế phù hợp cho anh/chị lựa chọn như căn 1 PN-2PN-3 PN.Căn 1 PN gồm căn 46m2,2 PN gồm căn 61m2-62m2-63m2-65m2-66m2-68m2,3 PN gồm căn 77m2.Đó là những căn view hồ.
Vậy anh /chị có nhu cầu tìm hiểu và mua căn hộ tại Chung cư VP6 Linh Đàm này vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại:

Phụ trách bán dự án:Ms Phương:0976 225 182
Yahoo:iam.phuong219 –email: iam.phuong21991@gmail.com
Làm việc cả thứ 7 & CN hỗ trợ gói vay 30000 tỷ
(Tư vấn hoàn toàn miễn phí)

*Giá gốc (đã bao gồm VAT):
Tầng 2, 3, 4, 12A : 15 triệu/m2
Tầng 5 - 16: 15.5 tr/m2
Tầng 17- 20: 15,5 tr/m2
Tầng 21 – 28: 14.5 tr/m2
Tầng 29 – 35 : 14 tr/m2
Sau đây là danh sách tất cả những căn view hồ tầng đẹp cho anh chị tham khảo:
>>>>>Bán chung cư VP6 Linh Đàm căn 46m2 thiết kế 1 PN
Tầng 6 căn 18 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 8 căn18 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 9 căn 18 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 12 căn 18 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 16 căn 18 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 18 căn 18 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15tr/m2
Tầng 19 căn 18 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15tr/m2
Tầng 22 căn 18 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 26 căn 18 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 28 căn18 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 29 căn 18 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 30 căn 18 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 32 căn 18 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 35 căn 18 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
>>>>>Bán chung cư VP6 Linh Đàm căn 61m2 thiết kế 2 PN
Tầng 6 căn 28 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 8 căn 30 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 9 căn 28 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 12 căn 30 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 16 căn 28 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 18 căn 30 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15tr/m2
Tầng 19 căn 28 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15tr/m2
Tầng 22 căn 30 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 26 căn 28 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 28 căn 30 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 29 căn 28 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 30 căn 30 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 32 căn 28 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 35 căn 30 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
>>>>>Bán chung cư VP6 Linh Đàm căn 62m2 thiết kế 2 PN
Tầng 6 căn 16 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 8 căn16 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 9 căn 16 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 12 căn 16 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 16 căn 16 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 18 căn 16 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15tr/m2
Tầng 19 căn 16 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15tr/m2
Tầng 22 căn 16 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 26 căn 16 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 28 căn16 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 29 căn 16 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 30 căn 16 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 32 căn 16 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 35 căn 16 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
>>>>>Bán chung cư VP6 Linh Đàm căn 63m2 thiết kế 2 PN
Tầng 6 căn 34 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 8 căn34 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 9 căn 34 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 12 căn 34 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 16 căn 34 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 18 căn 34 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15tr/m2
Tầng 19 căn 34 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15tr/m2
Tầng 22 căn 34 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 26 căn 34 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 28 căn 34 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 29 căn 34 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 30 căn 34 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 32 căn 34 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 35 căn 34 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
>>>>>Bán chung cư VP6 Linh Đàm căn 65m2 thiết kế 2 PN
Tầng 6 căn 20 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 8 căn 26 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 9 căn 32 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 12 căn 20 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 16 căn 26 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 18 căn 32 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15tr/m2
Tầng 19 căn 20 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15tr/m2
Tầng 22 căn 26 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 26 căn 32 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 28 căn 20 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 29 căn 26 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 30 căn 32 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 32 căn 20 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 35 căn 26 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
>>>>>Bán chung cư VP6 Linh Đàm căn 66m2 thiết kế 2 PN
Tầng 6 căn 24 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 8 căn 24 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 9 căn 24 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 12 căn 24 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 16 căn 24 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 18 căn 24 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15tr/m2
Tầng 19 căn 24 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15tr/m2
Tầng 22 căn 24 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 26 căn 24 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 28 căn 24 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 29 căn 24 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 30 căn 24 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 32 căn 24 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 35 căn 24 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
>>>>>Bán chung cư VP6 Linh Đàm căn 68m2 thiết kế 2 PN
Tầng 6 căn 22 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 8 căn 22 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 9 căn 22 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 12 căn 22 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 16 căn 22 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 18 căn 22 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15tr/m2
Tầng 19 căn 22 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15tr/m2
Tầng 22 căn 22 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 26 căn 22 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 28 căn 22 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 29 căn 22 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 30 căn 22 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 32 căn 22 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 35 căn 22 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
>>>>>Bán chung cư VP6 Linh Đàm căn 77m2 thiết kế 3 PN
Tầng 6 căn 36 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 8 căn 36 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 9 căn 36 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 12 căn 36 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 16 căn 36 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15,5tr/m2
Tầng 18 căn 36 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15tr/m2
Tầng 19 căn 36 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 15tr/m2
Tầng 22 căn 36 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 26 căn 36 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 28 căn 36 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14,5tr/m2
Tầng 29 căn 36 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 30 căn 36 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 32 căn 36 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2
Tầng 35 căn 36 hướng TB-ĐN>>>giá gốc 14tr/m2

-----àHiện tại đã thanh toán 40% giá trị căn hộ.

Vậy Anh chị có nhu cầu tìm hiểu và mua căn hộ tại Chung cư VP6 Linh Đàm này vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại:
Phụ trách bán dự án: Ms Phương :0976.225.182 Yahoo:iam.phuong219 –email:iam.phuong21991@gmail.com

Đơn vị Đại diện tư vấn bán hàng: SÀN BẤT ĐỘNG SẢN VENUSLAND
Add: P2007 - Tầng 20 Tòa nhà HH2 Bắc Hà - ngã tư Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến - TP Hà Nội

Lưu ý: Nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng có nhu cầu mua nhà, Công ty em làm việc đầy đủ các ngày trong tuần kể cả thứ 7 và Chủ nhật

Tag:chung cư vp6 linh đàm,chung cu vp6 linh dam,chung cư vp6 linh đàm căn view hồ,chung cư vp6 linh đàm giá rẻ.