[B]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/21/237011/201303114957_edta.jpg[/IMG]EDTA - ETHYLENEDIAMINETETRACETIC (EDTA NA4 - EDTA NA2)
[/B]
Quy Cách : Bao 25 kg
Nước *SX : Nhật
Tính chất và ứng dụng của EDTA Tinh thể trắng tan ít trong nước và phân hủy ở nhiệt độ trên 160·c muối natri là tác nhân chelat mạnh,phản ứng với nhiều ion kim loại để tạo thành chelat nonionic tan
*
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau :*[B]Ms Như Thuỷ 0983 838 250[/B] -08.66 84 38 83 -*[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fmuaban.com.vn%2Fanita.zoho%40zoho.com"]anita.zoho@zoho.com[/URL][/B]
[B]*[/B]
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhều loại hoá chất khác, xin xem thêm thông tin và ứng dụng của các hoá chất theo đường link sau :*[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.xuatnhapkhauhoachat.com"]www.xuatnhapkhauhoachat.com[/URL][/B]
*
Cảm ơn quý khách đã ghé xem gian hàng

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]