TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY (CAD/CAM)
*
[B]MODUL 1: THIẾT KẾ NHẢY SIZE VI TÍNH[/B]
1/ THIẾT KẾ RẬP – DỰNG HÌNH (PATTERN DESIGN)
2/ NHẢY SIZE (GRADING)
3/ KIỂM TRA RẬP
4/ CHỈNH SỬA RẬP
5/ CÁC DẠNG NOTCH, PLEATS, DARTS, FULLNESS, ...
*
*
[B]MODUL 2: SƠ ĐỒ VI TÍNH[/B]
1/ NHẬP MẪU SỐ HÓA (DIGITIZER) MẪU RỜI & MẪU LỒNG
2/ LẬP TÁC NGHIỆP & XỬ LÝ TÁC NGHIỆP
3/ GIÁC SƠ ĐỒ (MARKER): SƠ ĐỒ CỤM, SƠ ĐỒ SỌC, SƠ ĐỒ GHÉP,…
4/ SAVE – XUẤT – NHẬP DỮ LIỆU
5/ PRINT – VẼ MẪU RẬP, VẼ SƠ ĐỒ, ….

*
*
[IMG]http://truongquocthao.com/Uploads/baiviet/Gerber.jpg[/IMG]
*
[url]http://truongquocthao.com/tin-hoc-ung-dung-nganh-may-cadcam.html[/url]
[url]http://truongquocthao.com/index.html[/url]
© 2012 Trường Quốc Thảo, All Rights Reserved
Trường đào tạo Công nghệ may và Thiết kế thời trang Trường Quốc Thảo
Địa chỉ: 391 Nam Kỳ khởi Nghĩa, Phường7, Quận 3, TP. HCM
Điện Thoại: 08.22412481 | 08.22113191
Hotline: 0903.8121.90
Fax: 08.39312544
Email: [email]congnghemay@hcm.fpt.vn[/email]
TVD/TQT/21/3/13

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]