*NHÀ XE CƯỜNG CÀY:*nhận đưa đón khách theo yêu cầu.
Lịch trình hoạt động:
- Tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội (xe 38N-2980). Xuất bến Cẩm Nhượng: 20h30' hàng ngày, xuất bến Nước Ngầm (Hà Nội) 08h30' hàng ngày. Điện thoại liên hệ: 0393.648999, 0943.467999, 0947.895656.
- Tuyễn Thiên Cầm - Hà Nội (xe 38B-00444). Xuất bến Thiên Cầm: 07h30' hàng ngày, xuất bến Nước Ngầm (Hà Nội) 21h00' hàng ngày. Điện thoại liên hệ: 0393.648999, 0948.390444.

*