[B][URL=http://sieuthithegioithietbi.vn/san-pham/chuyen-muc/77/may-hien-song]Máy hiện sống[/URL][/B] GOS 301

[IMG]http://img.vinacomm.vn/t2/Uploaded/2012_11_14/GOS-310.jpg[/IMG]

Thông tin sản phẩm:
- 10MHz Single Channel
- With TV Sync. Mode
- High Sensitivity 5mV/div
- Easy to Operate
- Low Cost, High Performance
- Designed for Education, Student, Hobbyist and Maintenace use

Xem thêm: [B][URL=http://sieuthithegioithietbi.vn/san-pham/chuyen-muc/79/may-dem-tan-so]máy đếm tần số[/URL][/B], [B][URL="http://sieuthithegioithietbi.vn/san-pham/chuyen-muc/37/may-do-cong-suat"]máy đo công suất
[/URL][/B]
Liên hệ mua hàng:
Công ty TNHH TM SX Anh Phát
131(F1) Nguyen Trai Street, Ben Thanh ward, 1st Dist, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
Tel: +(848) - 39253060 - 39253356; Fax:+(848) - 38334783