Bán sim: 0902816668: 6,8 triệu; 0902162626: 8 triệu; 0989568598: 3 triệu; 0972290977: 2 triệu; 0915010131: 1,2 triệu. LH: 119 Khương Hạ, Tel. 0987115566, 0987818186.