[color=#141414]Salvando Aslatifas - vùng đất nới Mussoumano sinh sống đã bị tấn công bởi kẻ thù và lũ quỷ đáng ghét. Quá tuyệt vọng khi mất những người nhà yêu và quê hương, Mussoumano đã lao vào cuộc đua vô tận để diệt quân thù và bảo vệ các vùng đất khác trước khi lũ quỷ lại tiếp túc tiến công.[/color]

[i][color=#141414][size=4]Một số hình ảnh trong [url=http://www.zingm4u.net][b]tai game android apk[/b][/url]:[/size][/color][/i]

[center][color=#141414][img]http://static.appstore.vn/a//uploads/screenshots/072014/mussoumano-game_sc_2.jpeg[/img]

[img]http://static.appstore.vn/a//uploads/screenshots/072014/mussoumano-game_sc_3.jpeg[/img]

[img]http://static.appstore.vn/a//uploads/screenshots/072014/mussoumano-game_sc_4.jpeg[/img]
[/color][/center]