Bạn muốn tìm hiểu về phương pháp Glenn Doman?
Bạn cần tư vấn, và giải quyết vấn đề gặp phải.....trong quá trình dạy con?
Bạn muốn biết thông tin về các hội thảo và khóa học nuôi dạy con?
Hãy tham gia:
Buổi chia sẻ về Phương pháp Glenn Doman và cách áp dụng dành cho phụ huynh có bé từ 0-2 tuổi
Đăng ký tham gia tại đây.